Rutschbahn – rutschbahn Mallorca – Rutschbahn Opening – Eröffnung Rutschbahn Mallorca – wann macht die Rutschbahn auf – Preise Rutschbahn – Getränkepreise Rutschbahn – Bamboleo – Malle Opening – Malle Opening 2024